Українська фундація правової допомоги

уфпд

 

Всеукраїнська благодійна організація «Українська Фундація Правової Допомоги» заснована 25 серпня 2011 року. Місія Фундації — розвиток і поширення кращих практик забезпечення рівних правових можливостей у захисті прав і законних інтересів.

Завдання Фундації:
 • Вдосконалення форми та способів надання правової допомоги загалом та безоплатної правової допомоги зокрема;
 • Забезпечення доступності правової допомоги для людей, які її потребують як з точки зору територіальної доступності так і з точки зору доступності та простоти процедур її отримання;
 • Забезпечення своєчасності правової допомоги;
 • Розробка та вдосконалення системи забезпечення високої якості правової допомоги;
 • Посилення впливу на правову систему через розробку нових стратегій захисту та перетворення їх на усталену практику;
 • Розвиток мережі організацій та адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу;
 • Створення платформи для акумуляції інтелектуальних, інформаційних та фінансових ресурсів з метою формування та підтримки ефективної системи надання безоплатної правової допомоги;
 • Сприяння сталому розвитку системи надання безоплатної правової допомоги в Україні;
 • Проведення правопросвітницької роботи задля покращення обізнаності та практичних навичок населення для здійснення ним самостійного захисту власних прав або відновлення порушеного права;
 • Підтримка та розвиток мережі юридичних клінік України і залучення їх до системи надання безоплатної правової допомоги;
 • Створення умов для постійного  діалогу між основними партнерами у сфері надання безоплатної правової допомоги задля забезпечення її ефективності.